ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Acımak durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Mond da herkesin kendisine acıyış ve hor görüşle baktığını hissediyor ve bu azaptan kurtulmak için her çareye başvuruyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

acı-yış