ne demek?

Acıtma işine konu olmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Kısrağın sırtı fena acıtılmış, kısrağa dayak atılmış, kısrak horlanmış..."

Hecelenişi / Hecelemesi;

acı-tıl-mak