ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkalarının merhametine muhtaç duruma düşmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-eFiil

Kullanımı;

"Günlerce elin, dile gelmeyen çocuğunu bağrına basan fabrika sahibine acındı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

acın-mak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkasının hesabına üzülmek

Tipi / Türü;

nesnesiz

Kullanımı;

"Kızlar gitti diye pınar ağladı / Acındı yüreğim yandı pınara"