ne demek?

Acındırmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Bütün bunlar görünürde pazarlama taktiği ama aslında bir acındırma, kandırma seansı idi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

acın-dır-ma