acındırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Acındırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Acındırma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-cın-dı-ra-bil-mek