ne demek?

Acımasızlaşmak durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

acı-ma-sız-laş-ma