ne demek?

Acımasız olma durumu; vahşet

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Acımayla acımasızlık, duyarlıkla duyarsızlık, sevgiyle şiddet bir gövdede, iç içe yaşar gibiydi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

acı-ma-sız-lık