acıma hissi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Acıma duygusu. "(kişinin karşılaştığı üzücü herhangi bir durum üzerine acıma duyması)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ruh bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-cı-ma his-si