acılanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tadı acı olmak, acılaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Acılı durumda olmak, üzüntüye kapılmak, üzülmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-le"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-cı-lan-mak