ne demek?

Acı bir duruma getirmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Bu tür hayal kırıklıklarının, insandaki hayalleri acılaştırdığını da öğrenmişti."

Hecelenişi / Hecelemesi;

acı-laş-tır-mak