ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Acılaştırmak işi veya durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

acı-laş-tır-ma