acılaştırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Acılaştırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Acılaştırmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-cı-laş-tı-ra-bil-mek