ne demek?

Acılaştırabilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

acı-laş-tı-ra-bil-me