ne demek?

Acılaşıvermek durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

acı-la-şı-ver-me