acılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Acı olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dokunaklılık, kederlilik, yaslılık

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-cı-lık