acıkmış kudurmuştan beterdir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`uzun süre bir nesnenin yokluğunu çeken kimse, onu gördüğünde büyük bir istekle ona saldırır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-cık-mış ku-dur-muş-tan be-ter-dir