acı söz insanı dininden çıkarır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`insanın gururunu inciten söz, o kimseyi kötü davranışlarda bulunmaya yöneltir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-cı söz in-sa-nı di-nin-den çı-ka-rır