abullabut ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaba saba ve anlayışsız "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-bul-la-but