abuklamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Saçmalamak. "(Anlamsız, gereksiz, tutarsız, saçma sapan sözler söylemek veya bu tür davranışlarda bulunmak)"

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-buk-la-mak