abstraksiyon ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Soyutlama. "(Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

kelimesinin kökeni; Fransızca abstraction


Hecelenişi / Hecelemesi;
abst-rak-si-yon