ne demek?

► saçmalık

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Amacı kendisi olan bir absürtlük de estetik değerler taşıyabilir ama değişim ve olabilirlik içermez."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ab-sürt-lük

Herhangi bir yaratıcı olmadığından insanlığın evrende bir anlam bulmasına yönelik uğraşlarının boşa bir çaba olduğunu ve önünde sonunda bu anlamsız uğraşının başarısız olacağını savunan düşünce akımı; absürdizm

Tipi / Türü;

felsefe