ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Abraş olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Rivayete göre Hâris'te abraşlık hastalığı varmış..."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ab-raş-lık