ne demek?

gemi bordasını tamamen vererek başka bir gemiye, iskeleye veya rıhtıma yanaşmak

Kullanımı;

"Bir müddet sonra Köyceğiz şilebi geldi ve bizim yanaştığımız bacağın dış tarafına aborda oldu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

abor-da ol-mak

bir kimseye veya bir şeye sokulmak, yanaşmak, yaslanmak

Tipi / Türü;

argo