abonelik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Abone olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirli sayıda abonesi olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-bo-ne-lik