ne demek?

kuşatılan bölgeden zor kullanarak dışarı çıkmak

Kullanımı;

"Şevket ise zıpkın gibi fırlayıp ablukayı yardı ve jandarmanın elinden kurtularak hürriyeti seçti..."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ab-lu-ka-yı yar-mak