abliyi kaçırmak veya bırakmak veya koyuvermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

soğukkanlılığını yitirip davranışlarını denetleyememek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

şaşırıp ne yapacağını bilememek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ab-li-yi ka-çır-mak veya bı-rak-mak veya ko-yu-ver-mek