abli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

kelimesinin kökeni; Rumca abli


Hecelenişi / Hecelemesi;
ab-li