ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bön, aptal, sersem (kimse)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat argo

Hecelenişi / Hecelemesi;

ab-la-vut