ne demek?

► çıkma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim dil bilgisi

Kökeni;

"Fransızca ablatif"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ab-la-tif