ablalık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Abla olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yakın ve koruyucu davranışta bulunma

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ab-la-lık