ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► anıtlaştırılma

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

abi-de-leş-ti-ril-me