ne demek?

► anıtlaşma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Böylece Battal Gazi efsaneden abideleşme dönemine geçmiş, başka bir deyişle Türk kültüründe Battal Gazi süreci başlamıştır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

abi-de-leş-me