ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► sapıntılı

Tipi / Türü;

sıfat dil bilgisi

Kökeni;

"Fransızca aberrant"

Hecelenişi / Hecelemesi;

abe-ra-nt