abece ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alfabe. "(Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başlangıç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "abece sırası"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-be-ce