ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Abdestsiz olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ab-dest-siz-lik