ne demek?

Abdal olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Abdallık gitgide Bektaşiliğe karışmıştır. Her abdal Bektaşidir. Her Bektaşi de az çok abdaldır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ab-dal-lık