abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`varlıklılar için sıkıntı olabilecek bir durum, yoksullar için söz konusu bile olmaz` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ab-da-la kar ya-ğı-yor de-miş-ler tit-re-me-ye ha-zı-rım de-miş