abdal tekkede hacı Mekke'de bulunur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`herkes kendisine yakışan ve uğraştığı işle ilgili olan yerdedir` anlamında kullanılan bir söz.


Hecelenişi / Hecelemesi;
ab-dal tek-ke-de hacı Mek-ke'de bu-lu-nur