abdalın karnı doyunca gözü yolda olur veya pabucundadır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`çıkarına düşkün kimselerin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ab-da-lın kar-nı do-yun-ca gözü yol-da olur veya pa-bu-cun-da-dır