abat etmek veya eylemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bayındır duruma getirmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

zenginleştirmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

rahata kavuşturmak, gönendirmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-bat et-mek veya ey-le-mek