abartmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-bart-mak