abartabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi olduğundan daha abartılı bir biçimde anlatma eğiliminde olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-bar-ta-bil-mek