abartısız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-bar-tı-sız