ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Olduğundan fazla gösterilen; abartmalı, mübalağalı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Sinek, kurtçukların çevresinde abartılı bir vızıltıyla dönenip duruyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

abar-tı-lı

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde

Tipi / Türü;

zarf