ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Abanoz gibi olmasını sağlamak

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

aba-noz-laş-tır-mak