ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Abanozlaştırabilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

aba-noz-laş-tı-ra-bil-me