ne demek?

Abanozlaştırıvermek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

aba-noz-laş-tı-rı-ver-me