ne demek?

Abanozlaşmak durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

aba-noz-laş-ma