ne demek?

Çabucak abanozlaşmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

aba-noz-la-şı-ver-mek