abanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ban-mak